Zmiana tymczasowej organizacji ruchu – Zamknięcie ulicy Ciepłowniczej

11 marca 2024 Drukuj


Na dzień 12.03.2024 r. planowane jest zamknięcie ul. Ciepłowniczej na odcinku ok. 500 m od ul. Maczka do przejścia dla pieszych na ul. Ciepłowniczej, w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Budowa DW 878 od al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka”.
Objazd do ulicy Maczka będzie odbywała się ulicami: Rzecha, Lubelską, Trembeckiego i Siemieńskiego. Z kolei objazd do ul. Rzecha będzie odbywał się ulicami: Siemieńskiego, Trembeckiego i Lubelską, zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym.
Planowane zamknięcie obowiązywać będzie do 31.03.2025 r.
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu spowodowane jest pracami drogowymi, w ramach których na ul. Ciepłowniczej wyburzony zostanie dotychczasowy most Załęski, a w jego miejscu powstanie nowa przeprawa przez Wisłok. Korzystając z zamknięcia mostu, równolegle do zaplanowanych prac drogowych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpocznie roboty związane z przebudowa ciepłociągu.
W miesiącu wrześniu 2023 r. został przekazany plac budowy pod realizację niniejszej inwestycji. W pierwszej kolejności zostało przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Do chwili obecnej Wykonawca zrealizował prace związane z wyburzeniami budynków w ilości 11 sztuk oraz prace związane z wycinką drzew i zakrzaczeń. Również wykonano odhumusowanie terenu w ilości 8,5 tys. m3. Dodatkowo wykonano wzmocnienie podłoża pod nasypy w ilości 15,0 tys. m2 oraz wykonano ok 7500 m3 nasypów.
W najbliższym czasie planowane jest wykonanie pali stanowiących posadowienie pośrednie obiektów mostowych oraz dalsze prace związane z przebudową instalacji podziemnych, a także kontynuacja robót drogowych

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?