Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Rzeszowie

18 października 2023 Drukuj


W związku z układaniem warstwy ścieralnej w obrębie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską w ramach realizowanej obecnie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej” będzie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przejazdu kolejowo – drogowego na ul. Myśliwskiej. W dniach od 20.10.2023r. do 23.10.2023 r. ul. Myśliwska będzie zamknięta dla ruchu kołowego. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zamknięcia może ulec przesunięciu.


Na czas zamknięcia przejazdu przez ul. Myśliwską od strony ul. Warszawskiej ruch samochodów do 3,5 t odbywał będzie się ulicą Borową, natomiast dla pojazdów powyżej 3,5t ruch odbywał będzie się drogami powiatowymi przez m. Rudna Mała oraz Rudna Wielka.

Do chwili obecnej zakończono prace przy budowie konstrukcji nowej jezdni w tym ułożono warstwy bitumiczne tj. podbudowy i warstwy wiążącej. Dodatkowo zostały ułożone warstwy bitumiczne na jezdni istniejącej (jezdnia wschodnia), wykonane zostały zatoki autobusowe. Zakończono roboty na przejeździe kolejowo – drogowym polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniem przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej. Zakończono prace przy montażu słupów, belek podwalinowych wraz z wypełnieniem ekranów oraz prace przy budowie kanalizacji deszczowej tj. budowa przykanalików pod istniejąca jezdnią.
Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej, gdzie wykonano całość konstrukcji w tym ułożono nawierzchnię ścieralną ścieżki. Poza tym trwają prace brukarskie przy budowie chodników oraz przy budowie zjazdów.
Docelowo zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 950 m wraz z rozbudową skrzyżowań i ulic podporządkowanych tj. ul. Łowiecką na odcinku ok. 100m, ul. Bażantową na odcinku ok. 100m oraz ul. Myśliwską na odcinku 212 m. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.
Koszt tej inwestycji to 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec roku 2023 r.
Zaawansowanie robót na chwilę obecną wynosi ok. 78 % wartości robót.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?