Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV”

8 stycznia 2024 Drukuj


Jest to już następny etap przebudowy i rozbudowy zatok autobusowych, jaki realizuje Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

Termin zakończenia – 27.12.2023 r.

Realizacja inwestycji realizowana była w trybie zaprojektuj – wybuduj.

Zamówienie realizowane było wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Wynagrodzenie całkowite umowy wynosi 16 840 535 zł, w tym:

  • środki finansowe z Miejskiego Zarządu Dróg – 11 205 235,00 zł
  • środki finansowe Zarządu Transportu Miejskiego – 5 635 300,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana została w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1. Zrównoważony Transport miejski.
Wykonawcą robót była Firma AJKWK Sp. z o.o. Sp. j. z Krasnego.

Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania 30 zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych.
W ramach inwestycji zostały wymienione krawężniki na peronowe (półokrągłe), co pozwoli autobusom podjeżdżać do krawędzi chodnika, a tym samym pasażerom wygodniej wychodzić i wchodzić do autobusu. Została wymieniona nawierzchnia na betonową, wykonano przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę studni i wpustów kanalizacji deszczowej.
W celu dostosowania inwestycji dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją wzroku na przejściach dla pieszych zostały zastosowane płytki integracyjne (z wypustkami) w kolorze żółtym. Zastosowano z obu stron przejść dla pieszych łagodne zjazdy. Dodatkowo został ułożony pas ostrzegawczy (płytki z bąblami w kolorze żółtym) o szer. 0,3 m.
Realizacja niniejszej inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w efekcie zwiększenie płynności ruchu pojazdów samochodowych.
Cel główny przedsięwzięcia – Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?