Zakończono inwestycje pn.: Rozbudowa ul. Jana Pawła II

29 maja 2020 Drukuj


Inwestycja pn: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III” została zrealizowana w ramach Projektu nr POPW.02.01.00-18-0003/16 „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.    

Zakres robót:

Rozbudowa ul . Jana Pawła II  na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską mi.in:

– rozbudowa drogi powiatowej, klasy L

– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do uzyskania wymaganej szerokości 6,0m

– wymiana całej istniejącej konstrukcji na części ulicy i budowa nowej o parametrach zgodnych
z wymaganiami technicznymi

– budowa prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowany przy jezdni szer. 2,00 m,

– budowa ciągu pieszo – rowerowego z o szer. 3,0 m zlokalizowanego przy jezdni,

– przebudowa skrzyżowań: wlot skrzyżowania z ul. Herbową oraz wlot skrzyżowania z ul. Strzelców

– przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa oświetlenia ulicznego,

–  budowa zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych.

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?