Zakończenie inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych

23 sierpnia 2023 Drukuj


Zakończono realizację inwestycji pn.”Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – Etap III”.
Realizacja inwestycji realizowana była w trybie zaprojektuj – wybuduj.
Zamówienie realizowane było wspólne z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie
Wartość inwestycji wyniosła 8 900 000,00 zł, w tym:

 • środki finansowe Miejskiego Zarządu Dróg – 5 825 000,00 zł
 • środki finansowe Zarządu Transportu Miejskiego – 3 075 000,00 zł
  Przedmiotowa inwestycja dofinansowana została w wysokości 83,65% wartości wydatków kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1. Zrównoważony Transport miejski.

Wykonawcą robót była P. Jolanta Uberman prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Produkcyjno Handlowa Piekarnia AS 37-200 Przeworsk ul. Wiejska 167
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę i przebudowę 57 sztuk zatok autobusowych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa.
W ramach inwestycji zostały wymienione krawężniki na peronowe (półokrągłe), co pozwoli autobusom podjeżdżać do krawędzi chodnika, a tym samym pasażerom wygodniej wychodzić i wchodzić do autobusu. Została wymieniona nawierzchnia na betonową, wykonano przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę studni i wpustów kanalizacji deszczowej.

W celu dostosowania inwestycji dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją wzroku na przejściach dla pieszych zostały zastosowane płytki integracyjne (z wypustkami) w kolorze żółtym. Zastosowano z obu stron przejść dla pieszych łagodne zjazdy. Dodatkowo został ułożony pas ostrzegawczy (płytki z bąblami w kolorze żółtym) o szer. 0,3 m.
Realizacja niniejszej inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w efekcie zwiększenie płynności ruchu pojazdów samochodowych.

Cel główny przedsięwzięcia – Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Galeria

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?