Zakończenie inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie”

24 listopada 2023 Drukuj


Zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie”.
Wykonawcą robót była Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
Wartość robót to kwota – 6,4 mln zł.
Termin zakończenia 18.11.2023 r.

Zakres rzeczowy obejmował budowę publicznej drogi gminnej klasy L (lokalna) o długości 0,4 km, szerokości jezdni 6,0 m obramowanej krawężnikiem, budowę obustronnego chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m oraz budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m. Wykonano budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku niniejszej drogi.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji zostało wykonane oświetlenie uliczne, przebudowano istniejące urządzenia obce kolidujące z przedmiotową inwestycją oraz wybudowano kanał technologiczny. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
Przedmiotowy odcinek drogi zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów poprzez budowę nowej jezdni oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę chodników i ścieżki rowerowej. Dodatkowo usprawni dojazd do bloków powstających w nowej, południowej części osiedla. Pozwoli także otworzyć tereny inwestycyjne w tym rejonie. Zakończony odcinek drogi łączy ulice Błogosławionej Karoliny z ul. Dynowską i ul. Czudecką.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?