Zaawansowanie robót przy rozbudowie ul. Warszawskiej w Rzeszowie

15 września 2023 Drukuj


W związku z zakończeniem robót budowlanych przy konstrukcji nowej części drogi (jezdnia wschodnia) oraz ułożeniem warstwy wiążącej od dnia 9 września br. ruch odbywa się odcinkiem nowo wybudowanej jezdni. Z kolei został zamknięty odcinek istniejącej jezdni (jezdnia zachodnia) celem jego przebudowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Do chwili obecnej zakończono prace przy budowie konstrukcji nowej jezdni km 0+000 – 0+947, w tym ułożono warstwy bitumiczne tj. podbudowy i warstwy wiążącej. Dodatkowo zostały ułożone warstwy bitumiczne w km 0+577 – 0+735 na jezdni prawej (lewoskręt i pas włączenia), wykonane zostały dwie zatoki autobusowe (pozostaje do ułożenia nawierzchnia ścieralna z betonu cementowego). Zakończono roboty na przejeździe kolejowo – drogowym polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniem przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej. Zakończono prace przy montażu słupów, belek podwalinowych i wypełnień ekranów – montowane są w chwili obecnej wypełnienia bram.

Kontynuowane są prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej po stronie lewej, gdzie wykonano całość konstrukcji w tym ułożono nawierzchnię ścieralną ścieżki. Poza tym trwają prace brukarskie przy budowie chodników oraz przy budowie konstrukcji jezdni ulicy Łowieckiej. Ponadto trwają prace przy wstawianiu słupów oświetleniowych

W najbliższym czasie będą kontynuowane prace przy budowie kanalizacji deszczowej tj. budowa przykanalików pod istniejąca jezdnią (roboty zasadnicze na ciągu głównym zostały wykonane) oraz przy budowie poszerzenia istniejącej jezdni.

Docelowo zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 950 m wraz z rozbudową skrzyżowań i ulic podporządkowanych tj. ul. Łowiecką na odcinku ok. 100m, ul. Bażantową na odcinku ok. 100m oraz ul. Myśliwską na odcinku 212 m. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.
Koszt tej inwestycji to 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec roku 2023 r.
Zaawansowanie robót na chwilę obecną wynosi ok. 60 % wartości robót.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?