• Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o zezwolenie na zbliżenie do krawędzi jezdni drogi publicznej

  Proszę o wydanie zezwolenia na zbliżenie do krawędzi jezdni drogi publicznej

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o zezwolenie na lokalizację, przebudowę schodów, pochylni w pasie drogowym drogi publicznej

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie/przebudowę schodów, pochylni w pasie drogowym drogi publicznej

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie nowego zjazdu/wyjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu/wyjazdu, zlokalizowanie nowego wjazdu i przebudowę istniejącego wjazdu

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek - połączenie z drogą wewnętrzną

  Wydanie warunków technicznych dotyczących budowy nowego i/lub przebudowy istniejącego połączenia komunikacyjnego z drogą wewnętrzną

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o opinię w przedmiocie lokalizacji ogrodzenia działki

  Proszę o wydanie opinii w przedmiocie lokalizacji ogrodzenia działki

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o zgodę na miejsca postojowe w pasie drogi publicznej

  Wniosek o wydanie zgody na zlokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów w pasie drogowym drogi publicznej

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy, przebudowy zjazdu z drogi publicznej

  Wniosek o uzgodnienie projektu budowy/przebudowy połączenia komunikacyjnego działki/działek z drogą wewnętrzną.

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o opinię na miejsca postojowe - droga wewnętrzna

  Wydanie opinii w przedmiocie wybudowania miejsc postojowych dla samochodów w pasie drogowym drogi wewnętrznej

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek - dostępność działek do drogi publicznej

  Wniosek o wydanie oświadczenia w przedmiocie możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 • Dział przygotowania inwestycji

  Wniosek o uzgodnienie projektu i przebudowy z drogi wewnętrznej

  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy, przebudowy połączenia komunikacyjnego z drogi wewnętrznej

 • Dział utrzymania

  Umowa - przejęcie rękojmi

  Umowa przejęcia rękojmi w związku z zamiarem wykonywania robót

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • Dział organizacji ruchu

  Oświadczenie na zgodę na przejazd samochodów ciężarowych

  Usuniecie wszystkich zniszczeń nawierzchni powstałe na skutek przejazdu samochodu(ów) ciężarowego(ych)

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zawiadomienie o zamiarze wykonania robót na drodze wewnętrznej

  Zawiadomienie o zamiarze wykonania robót na drodze wewnętrznej

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie obiektu budowlanego

  Wniosek składany na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego)

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Wniosek o usytuowanie obiektu w pasie drogowym

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Wniosek o usytuowanie obiektu (w tym nośnika reklamowego) poza pasem drogowym

  Wniosek o wydanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) poza pasem drogowym

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (w tym reklam) niezwiązanego z potrzebami drogowymi

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • Dział utrzymania

  Zezwolenie i podanie warunków technicznych

  Zezwolenie i podanie warunków technicznych na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi

 • Dział organizacji ruchu

  Długoterminowe zezwolenie na przejazd samochodów

  Długoterminowe zezwolenie na przejazd samochodu(ów) ciężarowego(ych), autobusu(ów) ulicami na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-18 / B-5

 • Dział organizacji ruchu

  Jednorazowe zezwolenie na przejazd samochodów

  Jednorazowe zezwolenie na przejazd samochodu(ów) ciężarowego(ych), autobusu(ów) ulicami na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-18 / B-5

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z potrzebami drogowymi

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • Dział ochrony pasa drogowego

  Uchwała w sprawie wysokości stawek

  Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?