Trwają zaawansowane roboty przy rozbudowie publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”

23 października 2023 Drukuj


Trwają już zaawansowane prace przy rozbudowie publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”
Wykonawcą robót jest Firma: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.
Do chwili obecnej ze względu na istniejące grunty organiczne w podłożu zostały wykonane roboty związane z wymianą gruntu na całej szerokości pasa drogowego. Dodatkowo zakończono prace przy budowie konstrukcji nowej jezdni w tym ułożono warstwy bitumiczne tj. podbudowy i warstwy wiążącej. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.
Obecnie są kontynuowane prace przy układaniu warstwy ścieralnej. Poza tym trwają prace brukarskie przy budowie chodników oraz przebudową zjazdów.
Celem inwestycji jest rozbudowa przedmiotowej ulicy klasy Z na długości ok. 134,0 m o docelowej szerokości jezdni 6,0 m, budowa chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m, budowa i przebudowa zjazdów. Dodatkowo zakres inwestycji obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodniania drogi za pomocą sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Wartość robót wynosi: 1,8 mln zł.

Planowany termin zakończenia – koniec listopada 2023 r

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?