Trwają roboty budowlane pod budowę Wisłokostrady w Rzeszowie.

14 maja 2024 Drukuj


Wykonawca robót tj. konsorcjum firm – ANTEX II Sp. z o.o. i Wysowa Mosty Sp. z o.o. zrealizuje w Rzeszowie strategiczną dla układu drogowego miasta inwestycję tj. „Budowę DW Nr 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka” tzw. Wisłokostradę.

Zakończono prace przygotowawcze związane z wykonania pali pod podporami pośrednimi (filarami) mostu Załęskiego. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do wykonania pali stanowiących posadowienie pośrednie filarów mostu. Równolegle na moście na rzece Młynówka trwają prace związane z montażem zbrojenia ław fundamentowych. Po ich zakończeniu Wykonawca przystąpi do betonowania ław, a następnie montażu zbrojenia korpusu podpór.

Ponadto trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji oporowej w rejonie ul. Konfederatów Barskich oraz roboty palowe podpór estakady nad torami kolejowymi w ciągu ul. Dworaka.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z wzmocnieniem podłoża pod nasypy, budową nasypu od strony ul. Dworaka wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji to 169,2 mln zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  65,0 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 30 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji do wiosna 2026 rok.

Galeria

ue-signs



  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?