Trwa kontynuacja robót przy realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową” – Etap I

15 maja 2024 Drukuj


Kontynuowane są prace budowlane przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – Etap I” o łącznej długości ok. 0,7 km.

Wykonawcą robót jest Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Planowana inwestycja drogowa została podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest I Etap tej ważnej inwestycji drogowej, który obejmuje budowę kolejnego odcinka ul. Wołyńskiej o długości ok. 0,4 km oraz budowę ul. Słoneczny Stok o długości ok. 0,3 km.

W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone niezbędne prace przygotowawcze tj.   odhumusowanie terenu, geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz wykonanie badań archeologicznych, zgodnie z wydaną opinią Konserwatora Zabytków

Do chwili obecnej Wykonawca zrealizował prace związane z przebudową gazociągów kopalnianych wysokiego ciśnienia oraz przebudową gazociągów średniego ciśnienia Dn 90mm.  Ponadto wykonano część kanalizacji deszczowej PVC Dn400 wraz z montażem studni oraz  wykonano mikrotuneling rurami betonowymi Dn  800 pod budowę kanalizacji deszczowej na długości 205,0 m.

Obecnie dalej  kontynuowane są roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Docelowo zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje:

 • budowę jezdni o szer. 7m,
 • budowę chodników o zmiennej szerokości 1,5 -2,0  m ,
 • budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,5m,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
 • budowa kanału technologicznego

Ponadto w ramach I etapu zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa obejmująca roboty budowlane na pozostałych odcinkach dróg w ramach Etapu II tj. na ul. Wołyńskiej  oraz ul. Potokowej wraz z budową zbiornika retencyjnego na ul. Potokowej.

Dodatkowo na ul. Potokowej zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna.

Wartość inwestycji  to 14,5 mln zł.

Termin wykonania  inwestycji planowany jest na koniec listopada 2024 r.

Galeria

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?