Rozpoczęto roboty drogowe w związku z przebudową ulicy Grunwaldzkiej

20 października 2023 Drukuj


Rozpoczęto roboty drogowe na ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Obecnie trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wykonawcą inwestycji jest Firma OBO Polska z Rzeszowa.

Koszt inwestycji to 13,7 mln zł. Termin zakończenia – koniec września 2024 r.

Ulica Grunwaldzka zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Zakres prac będzie bardzo duży. Największą i najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych. Przebudowane i remontowane będą m.in. kanalizacja sanitarna (1 219 tyś zł brutto) i deszczowa (2 396 tyś zł brutto), sieci wodociągowa (568 tyś zł brutto) i gazowa (36 tyś zł brutto). Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne – zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED (998 tyś zł brutto), sieć teletechniczna ( 314 tyś zł brutto) oraz monitoring miejski (90 tyś zł brutto) .
Łączna wartość przebudowy sieci ok. 5 620 000 zł brutto
W ramach przebudowy wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Usunięta zostanie betonowa kostka brukowa. Na odcinku Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka. Natomiast na docinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego ułożone zostaną płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm, takimi same jak te, które przed kilku laty zostały położone na innym rzeszowskim deptaku – ul. Kościuszki.
Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione, ułożona zostanie nowa nawierzchnia
Łączna wartość robót drogowych ok. 5 350 000 zł brutto
Na ul. Grunwaldzkiej, w ramach przebudowy pojawią się też nowe drzewa. Będą to graby pospolite ‘frans fontaine’ – 37 sztuk i platany klonolistne ‘alphen’s globe’ – 9 sztuk. Drzewa posadzone zostaną po stronie zachodniej ulicy, na odcinku od ul. Kościuszki do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego a także na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jana III Sobieskiego i na placu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bernardyńską – drzewa o koronie kulistej. Wszystkie drzewa będą wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania.
Łączna wartość zieleni wraz z nawodnieniem drzew ok. 1 139 000 zł brutto
Nowymi elementami w przestrzeni deptaka będą parklety, które ustawione zostaną na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej oraz ławki (32 sztuki ), stojaki rowerowe, kosze na śmieci.
Łączna wartość małej architektury ok. 1 572 000 zł brutto
Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją.

Poniżej z prowadzonych prac oraz wizualizacja przedmiotowej ulicy po przebudowie.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?