Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”

6 czerwca 2023 Drukuj


Końcem kwietnia br. została podpisania umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”
Wykonawcą robót jest Firma: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.
Obecnie istniejąca ulica posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,0 m – 4,5 , przekrój szlakowy z obustronnymi rowami otwartymi. Ze względu na istniejące grunty organiczne w podłożu projektuje się wymianę tych gruntów na grunty G1 na całej szerokości jezdni i chodników.

Celem inwestycji jest rozbudowa przedmiotowej ulicy klasy Z na długości ok. 134,0 m o docelowej szerokości jezdni 6,0 m, budowa chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m, budowa i przebudowa zjazdów. Dodatkowo zakres inwestycji obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodniania drogi za pomocą sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Wartość robót wynosi: 1 727 169,53 zł,
Termin wykonania umowy: 24.04.2024 r.

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?