Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną

11 sierpnia 2023 Drukuj


Trwa kontynuacja robót przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”
Wykonawcą robót jest Firma: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.
Istniejąca ulica posiadała nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,0 m – 4,5 , przekrój szlakowy z obustronnymi rowami otwartymi. Ze względu na istniejące grunty organiczne w podłożu projektuje się wymianę tych gruntów na grunty G1 na całej szerokości jezdni i chodników.
Do chwili obecnej zostały wykonane roboty przygotowawcze tj. wycinka drzew, roboty rozbiórkowe: przepustów, nawierzchni bitumicznej, wykonano studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Dodatkowo na odcinku 100 m wykonano wymianę gruntu wraz z podbudową z gruntów stabilizowanych cementem. Obecnie są kontynuowane prace na dalszym odcinku związane z wymianą gruntu na całej szerokości drogi.
Celem inwestycji jest rozbudowa przedmiotowej ulicy klasy Z na długości ok. 134,0 m o docelowej szerokości jezdni 6,0 m, budowa chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m, budowa i przebudowa zjazdów. Dodatkowo zakres inwestycji obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodniania drogi za pomocą sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Wartość robót wynosi: 1,8 mln zł.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?