Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej

27 sierpnia 2021 Drukuj


Początek odcinka drogi planowanej do rozbudowy zaczyna się na granicy gminy Trzebownisko obręb Zaczernie oraz miasta Rzeszów obręb 0226. Koniec przedsięwzięcia znajduje się na terenie miasta Rzeszów obręby 0216 i 0213 w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Miłocińską. Ulica Warszawska w stanie istniejącym jest drogą powiatową, która na przedmiotowym odcinku przechodzi z drogi jednojezdniowej w drogę dwujezdniową. Długość rozbudowywanego odcinka wynosi 939,36 m. Na odcinku rozbudowy drogi, do ul. Warszawskiej włączają się następujące drogi publiczne:

 • DG 108430R ul. Łowiecka (km 0+257.79 strona lewa)
 • DP 1333R ul. Myśliwska (km 0+438.67 strona prawa)
 • DG 108429R ul. Bażantowa (km 0+660.63 strona lewa)

Połączenie przedmiotowej drogi powiatowej z drogami publicznymi innej kategorii realizowane jest poprzez skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane, oraz poprzez skrzyżowanie skanalizowane z akomodacyjną sygnalizacją świetlną (ul. Warszawska z ul. Myśliwską). Obsługa terenów przyległych realizowana jest poprzez zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne, oraz rozbudowywaną dodatkową jezdnię.

Obsługa ruchu pojazdów i pieszych zapewniona została poprzez pasy ruchu, chodniki, ścieżkę rowerową i ścieżki pieszo-rowerowe, dostosowane do warunków technicznych.

Podstawowa projektowana szerokość każdej z dwóch jezdni wynosi 7,0m.

Połączenie przedmiotowej drogi powiatowej z drogami gminnymi zaprojektowano poprzez skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane (z ul. Łowiecką i ul. Bażantową). W rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską zlokalizowany jest przejazd kolejowo-drogowy z linią kolejowa nr 71 Ocice – Rzeszów Główny (km 62+354 linii kolejowej). Z uwagi na bliskość przejazdu kolejowo-drogowego, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z drogą powiatową – ul. Myśliwską zaprojektowano jako jednopoziomowe skanalizowane z akomodacyjną sygnalizacją świetlną skoordynowaną z przejazdem kolejowo-drogowym .

W ramach niniejszej inwestycji, poza obszarem rozbudowy ul. Warszawskiej, projektuje się prawostronny chodnik zlokalizowany wzdłuż terenu kolejowego, usytuowany za pasem zieleni – szerokość chodnika 1.5m, w km 1+435.90 (koniec zatoki autobusowej) do km 1+891.97 (do ul. Miłocińskiej).

W ramach rozbudowy projektuje się przystanki i zatoki autobusowe umożliwiające obsługę i rozwój transportu zbiorowego.

Inwestycja stanowić będzie dowiązanie do inwestycji związanej z rozbudową łącznika autostrady A4 na terenie powiatu rzeszowskiego, realizowanej odrębnym opracowaniem w ramach zadania „Rozbudowa Łącznika autostrady A4 na odcinku od granic m. Rzeszowa do węzła „Rzeszów-Północ” Etap I”

Rozbudowa ww. drogi w znaczącym stopniu przyczyni się do:

 • zwiększenia bezpieczeństwa oraz poziomu swobody ruchu użytkownikom drogi, poprzez zmianę przekroju ul. Warszawskiej z jednojezdniowego na przekrój dwujezdniowy,
 • usprawnienia komunikacji poprzez wymianę nawierzchni jezdni,
 • usprawnienia komunikacji poprzez rozbudowę skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez budowę chodników, zatok autobusowych, wymianę nawierzchni jezdni,
 • usprawnienia odprowadzenia wód opadowych z elementów infrastruktury drogowej oraz z terenu przyległego,
 • rozwoju gospodarczego terenów przyległych.

Inwestor planuje do końca sierpnia 2021 złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej. Termin wydania przedmiotowej decyzji do 90 dni licząc od daty złożenia wniosku.

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?