Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w Rzeszowie

29 czerwca 2023 Drukuj


Trwają prace przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w Rzeszowie”.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 950 m wraz z rozbudową skrzyżowań i ulic podporządkowanych tj. ul. Łowiecką na odcinku ok. 100m, ul. Bażantową na odcinku ok. 100m oraz ul. Myśliwską na odcinku 212 m.
Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
Wartość umowy wynosi – 33, 5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec roku 2023 r.
Do chwili obecnej na odcinku od granicy miasta do ul. Łowieckiej zostało wykonane korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni po stronie lewej, została wykonana warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna wraz z podbudową z kruszywa. Z kolei na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Bażantowej również zostało wykonane korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni wraz z wzmocnieniem podłoża w postaci wykonanych materacy.
Wykonano roboty na przejeździe kolejowo – drogowym polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniem przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej wraz konstrukcją wyspy środkowej i ułożeniem nawierzchni z kostki. Dodatkowo wykonano przewiert pod torami dla rury przewodowej kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacji. Ponadto wybudowano oświetlenie drogowe w obrębie i obok przejazdu kolejowego ul. Myśliwskiej.
Poza tym trwają prace związane z przebudową infrastruktury technicznej, a mianowicie branży elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz branży sanitarnej. Zaawansowanie robót na chwilę obecną wynosi 27 %.
W najbliższych dniach rozpoczną się roboty związane z układaniem krawężników, korytowaniem wraz z warstwami konstrukcyjnymi pod ciąg pieszo – rowerowy oraz dokończenie kanalizacji deszczowej. W miesiącu lipcu będą wykonywane roboty związane z wykonaniem podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na głównym ciągu ul. Warszawskiej.
Docelowo ulica Warszawska zostanie rozbudowana z przekroju jednojezdniowego do przekroju dwujezdniowego 2×2 pasy ruchu (szerokość każdej jezdni 7,00 m – 2 x 3,5m). Powstaną ścieżki rowerowe, nowe chodniki, zatoki autobusowe. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji zostanie wykonane oświetlenie uliczne, przebudowa istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją, budowa kanału technologicznego oraz budowa ekranów akustycznych. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ulicą Myśliwską zostanie wybudowana sygnalizacji świetlna.
Przedmiotowy odcinek ulicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów w zakresie lepszego dojazdu do autostrady A4, a także lotniska, poprzez budowę dodatkowej jezdni oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę chodników i ścieżki rowerowej.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?