Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w Rzeszowie

24 lipca 2023 Drukuj


Trwają już zaawansowane prace przy konstrukcji nowej części drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego. W najbliższych dniach na przebudowywanym odcinku ul. Warszawskiej rozpocznie się układanie warstw nowej nawierzchni.
Do chwili obecnej zostało wykonane korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni po stronie lewej wraz z wzmocnieniem podłoża w postaci wykonanych materacy, została wykonana warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna wraz z podbudową z kruszywa. Ponadto zostały ułożone krawężniki, wykonano korytowanie pod ciąg pieszo – rowerowy. Zakończono roboty na przejeździe kolejowo – drogowym polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniem przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej. Również wykonano konstrukcją wyspy środkowej wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki. Dodatkowo wykonano przewiert pod torami dla rury przewodowej kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacji. Wybudowano oświetlenie drogowe w obrębie i obok przejazdu kolejowego ul. Myśliwskiej. Zakończono roboty branży elektrycznej.
Poza tym trwają prace związane z przebudową infrastruktury technicznej, a mianowicie branży teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz sanitarnej.
Obecnie kontynuowane są prace związane z budową chodnika na odcinku od ul. Miłocińskiej, wykonane są przykanaliki oraz budowa kanalizacji teletechnicznej. W najbliższych dniach będą wykonywane roboty związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej bitumicznej oraz wykonaniem warstwy wiążącej na głównym ciągu ul. Warszawskiej.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 950 m wraz z rozbudową skrzyżowań i ulic podporządkowanych tj. ul. Łowiecką na odcinku ok. 100m, ul. Bażantową na odcinku ok. 100m oraz ul. Myśliwską na odcinku 212 m. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.
Koszt tej inwestycji to 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec bieżącego roku.
Zakończyły się natomiast prace budowlane na odcinku drogi powiatowej będącej przedłużeniem ulicy Warszawskiej. To zadanie objęło przebudowę i poszerzenie do czterech pasów ruchu odcinka drogi o długości ok. 3 km, od granicy Rzeszowa do węzła autostrady A4 Rzeszów Północ. Inwestorem tego zadania jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Miasto Rzeszów uczestniczyło finansowo w tym przedsięwzięciu, ponieważ część tej drogi przebiega przez osiedle Pogwizdów Nowy. Wsparcie miasta wyniosło ponad 11 mln zł.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?