Przekazano plac budowy pod budowę Wisłokostrady w Rzeszowie

19 września 2023 Drukuj


Został przekazany plac budowy Wykonawcy robót tj. konsorcjum firm – ANTEX II i Wysowa Mosty, który zrealizuje w Rzeszowie strategiczną dla układu drogowego miasta inwestycję tj. „Budowę DW Nr 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka” tzw. Wisłokostradę.


Realizacja tej inwestycji ułatwi dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 oraz przyczyni się do zwiększenia spójności, funkcjonalności i efektywności sieci drogowej w Rzeszowie, a tym samym wpłynie to korzystnie na rozwój oraz konkurencyjność naszego regionu. Co bardzo istotne ta droga odciąży także z ruchu samochodowego m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta tj. Al. Piłsudskiego.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum ANTEX II Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska oraz Partner Konsorcjum WYSOWA MOSTY Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Przyszłość 87, 05 -126 Stanisławów Pierwszy.
Wartość inwestycji to 169,2 mln zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65,0 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 30 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji do wiosna 2026 rok.

W ramach tego zadania wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 km. Powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 3,3 km. Częścią inwestycji będą także nowe duże obiekty inżynieryjne tj. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka. To przedsięwzięcie to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia, infrastruktury podziemnej.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmie:

 • Budowę dróg na odcinku od al. Rejtana (skrzyżowanie z Lwowską ) do skrzyżowania ul. Gen. Maczka i ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:
  • budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok 500 m,
  • budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczej długości 909 m,
  • rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m,
  • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości ok 3 286 m
  • budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej ok. 75 m,
  • budowę sześciu zatok autobusowych,
  • budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
  • budowę mostu na rzece Młynówka długości ok 18,8 m ,
  • budowę mostu na rzece Wisłok długości ok 81 m,
  • budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m, jezdnia prawa o długości ok 271 m,
  • budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl. LED – 122 sztuk,
  • rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych,
  • zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb,
  • umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym oraz koszami kamienno – siatkowymi
  • przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.
ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?