Przekazano plac budowy celem wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)” – etap II

29 marca 2024 Drukuj


Został przekazany plac budowy Wykonawcy robót tj. Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach  Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55-040 Kobierzyce, celem wykonania robót budowlanych polegających na  „Budowie drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)” – etap II

Wartość inwestycji to 3 082 939,87 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec października 2024 r.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę publicznej drogi gminnej ul. Parkowej na odcinku od ul. Miłocińskiej o długości 287,0 m oraz budowę  odcinka ulicy Miłocińskiej na odcinku od ul. Waniliowej do ul. Parkowej o długości 223,0 m.

Inwestycja obejmuje budowę ulic o łącznej długości ok. 0,5 km o szerokości jezdni 6,0 m, budowę chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m, przebudowę urządzeń odwadniających w tym budowę kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z niniejszą inwestycją. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulic zostanie wykonane oznakowanie zarówno pionowe i poziome.

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?