Przekazanie placu budowy celem realizacji inwestycji pn. „Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ” – Etap I

21 maja 2024 Drukuj


Został przekazany plac budowy Wykonawcy robót tj. Firmie STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, celem wykonania robót budowlanych polegających na budowie publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – Etap I.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje budowę ulicy Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołyńską w kierunku ul. Strzyżowskiej na długości 140,0 m  poprzez poszerzenie jezdni do szerokości pasa ruchu 3,5 m  (7,0 m) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz dwustronnego chodnika dla pieszych.

Ponadto inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym. Dodatkowo zostaną przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z niniejszą inwestycją.

Wartość inwestycji to 2,6 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2024 r.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?