Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu zlokalizowanym pod adresem mzd.erzeszow.pl oraz w jaki sposób Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując bezpieczne i neutralne rozwiązania technologiczne oraz prowadzi szereg działań w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez pracowników oraz podwykonawców w sposób bezpieczny.

Klauzula informacyjna newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, sekretariat@mzd.erzeszow.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod2@erzeszow.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych do dnia 1 kwietnia 2024 będzie świadcząca usługi gwarancyjne i serwisowe oprogramowania i sprzętu firma: e-service Sp. z o.o., 35-225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2; Innymi Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji lub zakończenia wydawania newslettera przez MZD;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do zlikwidowania konta i usunięcia skojarzonych z nim danych;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu subskrypcji newslettera. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, sekretariat@mzd.erzeszow.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod2@erzeszow.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych o stanie dróg miasta Rzeszowa w związku z realizacją przez MZD zadań Prezydenta Miasta Rzeszowa jako zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r  w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych do dnia 1 kwietnia 2024 będzie świadcząca usługi gwarancyjne i serwisowe oprogramowania i sprzętu firma: e-service Sp. z o.o., 35-225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2; Innymi Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu złożenia formularza kontaktowego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością użycia formularza kontaktowego.

Informacja dotycząca cookie

 1. Czym są pliki cookies?
  Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych tworzonych przez serwery WWW, które następnie są wysyłane do przeglądarki internetowej i zapisywane na dysku po stronie użytkownika.
 2. Do czego nasz serwis używa cookies?
  1. W ramach użytkowania i analizowania plików cookies Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie wykorzystuje platformę analityczną Matomo , zainstalowaną lokalnie w zasobach sieciowych MZD i wykorzystującą dane zlokalizowane na serwerach będących w całości własnością i znajdujących się pod kontrolą MZD. Dane obejmujące informacje z cookie nie są przekazywane innym podmiotom poza sytuacjami regulowanymi  obowiązującymi przepisami prawa, przez co chronimy prywatność użytkowników serwisu naszego WWW. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie używa plików cookies w celu:
  2. umożliwienia skrócenia czasu dotarcia użytkownika do informacji,
  3. dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika,
  4. prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu umożliwiających m.in analizę zainteresowania poszczególnymi treściami,
  5. optymalizacji serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika,
 3. Rodzaje plików cookies używane w naszym serwisie:
  1. sesyjne – to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki,
  2. stałe – to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika aż do czasu ich wygaśnięcia który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.
 4. W jaki sposób usunąć pliki cookies?
  Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową zainstalowaną na urządzeniu końcowym z którego następuje połączenie z serwisem WWW Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami dotyczącymi plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć. Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej.  Informujemy, że wszystkie ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Klauzula informacyjna systemu zgłaszania awa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, sekretariat@mzd.erzeszow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod2@erzeszow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych o stanie dróg miasta Rzeszowa w związku z realizacją przez MZD zadań Prezydenta Miasta Rzeszowa jako zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r  w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych do dnia 1 kwietnia 2024 będzie świadcząca usługi gwarancyjne i serwisowe oprogramowania i sprzętu firma: e-service Sp. z o.o., 35-225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2; Innymi Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu złożenia formularza kontaktowego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości przesłania zgłoszenia.
ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?