Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie przekazuje wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku

8 sierpnia 2022 Drukuj


Inwestycje realizowane w 2022 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

 1. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie
 2. Budowa drogi 2KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej
 3. Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego
 4. Rozbudowa ul. Słocińskiej
 5. Rozbudowa ul. Staroniwskiej
 6. Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
 7. Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej
 8. Rozbudowa ul. Makuszyńskiego
 9. Rozbudowa ul. Strzelców
 10. Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza
 11. Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich
 12. Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej
 13. Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka
 14. Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej
 15. Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na oś. Drabinianka
 16. Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej

Inwestycje będące w procedurze przetargowej oraz planowane do ogłoszenia przetargu w 2022 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

 1. Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na dzień 16.08.2022r
 2. Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych – planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na dzień 16.08.2022r.
 3. Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim
 4. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło
 5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej
 6. Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej
 7. Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego
 8. Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza
 9. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich
 10. Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową
 11. Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego
 12. Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej
 13. Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego
 14. Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej.
ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?