Kontynuacja robót przy budowie drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ

1 marca 2024 Drukuj


Trwają roboty budowalne polegające na budowie ul. Welca w Rzeszowie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od d rogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ”.

Wartość inwestycji to 3,7 mln zł.
Wykonawcą robót jest Spółka EUROVIA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Do chwili obecnej zostały wykonane roboty przygotowawcze, roboty związane przebudową infrastruktury podziemnej, budową kanału technologicznego, wykonano konstrukcję warstw dolnych na dwóch zatokach autobusowych, częściowo został ustawiony krawężnik i obrzeże oraz na pewnym odcinku ułożono chodnik dla pieszych.
Obecnie trwają roboty związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika i ścieżki rowerowej oraz fundamentowaniem pod słupy oświetleniowe.
Docelowo zakres inwestycji obejmuje budowę niniejszej ulicy na długości 424 m, o szerokości jezdni 7,0 m, budowę obustronnych ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz budowę chodników.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji zostaną wykonane nowe zatoki autobusowe, budowa i przebudowa zjazdów, wykonane oświetlenie uliczne, przebudowa istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją oraz budowa kanału technologicznego. Odwodnienie ulicy realizowane będzie poprzez kanalizację deszczową.

Planowany termin realizacji inwestycji to koniec lipca 2024 r.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?