Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I

 • Zakończono roboty realizowane w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.
  Wykonawcą robót była Firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.
  Wartość robót wyniosła 5,6 mln zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

  Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę ul. Mieszka I na długości 100 m wraz z wzmocnieniem konstrukcji jezdni do nośności 100 kN/oś, budowę chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego. Z kolei zakres rzeczowy ul Lwowskiej obejmował jej rozbudowę na długości 270 m wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania (wykonano prawoskręt z ulicy Lwowskiej na ulicę Mieszka I), budowę obustronnych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę dwóch zatok autobusowych wraz z przebudową istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją. Dodatkowo w celu dostosowania inwestycji dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją wzroku na przejściach dla pieszych zostały zastosowane płytki integracyjne (z wypustkami) w kolorze żółtym. Został ułożony pas ostrzegawczy (płytki z bąblami w kolorze żółtym) o szer. 0,3 m. Zamontowano słupy oświetleniowe. Ponadto została wybudowana akomodacyjna sygnalizacja świetlna, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz prace związane z nasadzeniem zieleni.

  Celem rozbudowy niniejszego skrzyżowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w efekcie zwiększenie jego przepustowości poprzez budowę sygnalizacji świetlnej, budowę wysp kanalizujących wraz z wydłużeniem pasa prawoskrętu z ul. Lwowskiej na ul. Mieszka I oraz poprawa mobilności osób niepełnosprawnych

  Termin zakończenia robót: 09.08.2023 r.

 • Ulica LWOWSKA

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?