Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne

 • Zakończono prace budowlane przy przebudowie układu drogowego w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.


  Wartość inwestycji w zakresie robót drogowych wyniosła– 12,1 mln zł.
  Termin zakończenia 28.12.2023 r.


  Inwestycja dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” w wysokości 83,17 % wydatków kwalifikowalnych.
  Wykonawcą robót była Firma BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.


  W ramach niniejszej inwestycji przebudowano układ drogowy w rejonie głównego dworca kolejowego obejmującego przebudowę jezdni ulicy Grottgera i Plac J. Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, przebudowę jezdni ulicy Asnyka na odcinku ok. 60 m, przebudowę jezdni ulicy Bardowskiego na odcinku ok. 170 m wraz z przebudową ulicy Batorego na odcinku ok. 50 m. Dodatkowo zostało wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. A. Asnyka i A. Grottgera wraz z budową ścieżki rowerowej w rejonie wykonanego ronda. Została wykonana budowa i przebudowa chodników, przebudowa oświetlenia na przebudowywanych odcinkach ulic. Ponadto zostały wykonane roboty związane z przebudową sieci infrastruktury podziemnej oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.


  Dodatkowo przebudowano pętlę autobusową przy ul. Bardowskiego, gdzie przedmiotowy teren będzie pełnił funkcję niewielkiego dworca autobusowego komunikacji lokalnej.

 • Ulica GROTTGERA Artura

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?