Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

 • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie jako jedna z 5 Jednostek Realizujących Projekt nr POPW.02.01.00-18-0001/16: pn: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski, zrealizowała nw. Inwestycje: 

  1. Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w tym:
   • Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR)
   • Rozbudowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną
   • Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20V
   • Rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów
   • Stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska.
   • Rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond.
   • Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
   • Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I AWP-ul. Morgowa- ul. Konfederatów Barskich
   • Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  ul. Krakowska – ul. Ceramiczna
   • Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarności.
  2. Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej
  3. Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I
  4. Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów
  5. Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy  z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki
  6. Rozbudowa ul. Miłej  poprzez budowę chodnika
  7. Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką
  8. Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego
  9. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza
  10. Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego
  11. Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej
  12. Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4210-rozwoj-systemu-transportu-publicznego-w-rzeszowie.html

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?