Rozbudowa ul. Wieniawskiego

 • Inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Wieniawskiego” została zrealizowana w ramach Projektu nr POPW.02.01.00-18-0002/16 „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.    

  Zakres robót:

  Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie drogi powiatowej jaką jest ul. Wieniawskiego pomiędzy ul. Łukasiewicza a osiedlem Słocina. Jezdnia rozbudowanej ulicy posiada szerokość jezdni 7,0m i jest ona ograniczona obustronnymi krawężnikami na całej długości inwestycji. Wzdłuż ulicy bezpośrednio przy krawędzi jezdni wykonany został lewostronny chodnik
  o szerokości od 2,2 m jako szerokość podstawowa do 2,4 m. Wzdłuż rozbudowywanego odcinka wykonano oświetlenie uliczne w technologii LED.

  Realizacja przedsięwzięcia objęła następujące elementy:

  1. Etap I:
  2. Rozbudowę drogi klasy Z – ul. Wieniawskiego dł. ok. 986 m,
  3. Budowę chodnika,
  4. Budowę 4 zatok autobusowych,
  5. Budowę lub przebudowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
  6. Budowę lub przebudowę przepustów drogowych,
  7. Budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym, z użyciem kanalizacji deszczowej,
  8. Budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  9. Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  10. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  11. Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, itp.
  • Etap II:
  • Rozbudowę drogi klasy Z – ul. Wieniawskiego dł. ok. 793,5 m,
  • Budowę chodnika,
  • Budowę 2 zatok autobusowych,
  • Budowę lub przebudowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
  • Budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym, z użyciem kanalizacji deszczowej,
  • Budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, itp.
  • Etap III:
  • Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. od 200 mm do 800 mm  w rejonie ul. Herberta, ul. Kiepury, ul. Siemaszkowej oraz ul. Wieniawskiego

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4226-integracja-roznych-form-publicznego-transportu-zbiorowego-w-rzeszowie.html

 • Ulica WIENIAWSKIEGO Henryka

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?