Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III

 • Inwestycja pn: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III” została zrealizowana w ramach Projektu nr POPW.02.01.00-18-0003/16 „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.    

  Zakres robót:

  Rozbudowa ul . Jana Pawła II  na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską mi.in:

  – rozbudowa drogi powiatowej, klasy L

  – wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do uzyskania wymaganej szerokości 6,0m

  – wymiana całej istniejącej konstrukcji na części ulicy i budowa nowej o parametrach zgodnych
  z wymaganiami technicznymi

  – budowa prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowany przy jezdni szer. 2,00 m,

  – budowa ciągu pieszo – rowerowego z o szer. 3,0 m zlokalizowanego przy jezdni,

  – przebudowa skrzyżowań: wlot skrzyżowania z ul. Herbową oraz wlot skrzyżowania z ul. Strzelców

  – przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,

  – budowa kanalizacji deszczowej,

  – budowa oświetlenia ulicznego,

  –  budowa zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych.

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4229-rozbudowa-systemu-transportu-publicznego-w-rzeszowie.html

 • Ulica JANA PAWŁA II

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?