Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w Rzeszowie

 • Realizacja inwestycji trwała 16 miesięcy.
  Termin zakończenia inwestycji – 08.12.2023 r.
  Wykonawcą robót była Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.

  Koszt tej inwestycji to 37,7 mln zł. Projekt był współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30,0 mln zł.
  Z kolei rozbudowa skrzyżowania drogowo – kolejowego ulicy Myśliwskiej z ulicą Warszawską w ramach niniejszego zadania została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” w wysokości 83,17 % wydatków kwalifikowalnych.

  Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 950 m wraz z rozbudową skrzyżowań i ulic podporządkowanych tj. ul. Łowiecką na odcinku ok. 100m, ul. Bażantową na odcinku ok. 100m oraz ul. Myśliwską na odcinku 212 m.
  Ulica Warszawska została rozbudowana z przekroju jednojezdniowego do przekroju dwujezdniowego 2×2 pasy ruchu (szerokość każdej jezdni 7,00 m – 2 x 3,5m). Wykonano budowę chodników o łącznej długości ok. 2,0 km, budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 670,0m, ścieżek rowerowych o długości 280,0 m oraz dwie zatoki autobusowe. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji zostało wykonane oświetlenie uliczne, przebudowa istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją, budowa kanału technologicznego oraz budowa ekranów akustycznych.
  Dodatkowo w ramach tej inwestycji wybudowano odcinek chodnika dla pieszych od zatoki autobusowej Borowa do skrzyżowania z ulicą Miłocińską na długości 450,0 m.
  Ponadto na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ulicą Myśliwską (obrębie przejazdu kolejowo – drogowego) została wybudowana sygnalizacji świetlna zsynchronizowana z przejazdem kolejowym.

  Dodatkowo na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego, Miasto Rzeszów dofinansowało w kwocie ponad 11,0 mln zł. odcinek drogi powiatowej będącej przedłużeniem ulicy Warszawskiej (dojazd do węzła autostrady A4 Rzeszów – Północ), gdzie część tej ulicy na odcinku ok. 1,0 km przebiega w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa (dawniej osiedle Pogwizdów Nowy) Inwestorem zadania był Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

 • Ulica WARSZAWSKA

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?