Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta

 • Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta” nr Projektu POPW.02.02.00-18-0001/16-0016 Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.2: Infrastruktura drogowa

  W wyniku realizacji przedsięwzięcia rozbudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 878 w Rzeszowie klasy G o długości 2,32 km od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Malowniczą do granic Rzeszowa i Tyczyna do 4 pasów ruchu w obu kierunkach.

  Zakres inwestycji obejmował również:

  1. Budowę 6 zatok autobusowych;
  2. Przebudowę i budowę chodnika o szerokości 2,0 m;
  3. Przebudowę i budowę oświetlenia drogi;
  4. Budowę przejść dla pieszych z wyspami azylu;
  5. Przebudowę, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
  6. Wyburzenie 2 budynków kolidujących z inwestycją;
  7. Przebudowę i budowę zjazdów;
  8. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  9. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
  10. Budowę drogi serwisowej o długości 130 m i szerokości 3,5 m;
  11. Przebudowę/budowę układu odwodnienia drogi.

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4562-rozbudowa-dw-878-w-rzeszowie-w-ciagu-ul-sikorskiego-prowadzacej-do-dk-94-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-ul-malownicza-do-granicy-miasta.html

 • Ulica SIKORSKIEGO Władysława

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?