Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie

 • Zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie”.
  Wartość inwestycji wyniosła 1 655 740,00 zł.
  Termin zakończenia inwestycji – 30.11.2023 r.

  Inwestycja dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie w wysokości 83,17 % wydatków kwalifikowalnych.

  Wykonawcą robót był Zakład Usługowo – Produkcyjny ELSTOP z siedzibą w Nowym Sączu.
  Realizacja inwestycji realizowana była w trybie zaprojektuj – wybuduj.

  Realizacja niniejszej inwestycji obejmowała przebudowę niżej wymienionych skrzyżowań:
  • Al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego – jeden wlot
  • Al. Piłsudskiego – al. Cieplińskiego – cztery wloty
  • Al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa – jeden wlot
  • Al. Batalionów Chłopskich – ul. Langiewicza – jeden wlot
  • Al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska – jeden wlot.

  Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych, budowę przejazdów rowerowych, przebudowę istniejących chodników oraz dostosowanie oznakowania drogowego do wprowadzonych zmian w zakresie infrastruktury drogowej. Dodatkowo zostało wykonane zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.


  Zamontowane zostały nowe sygnalizatory i zlikwidowane stare zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wykonana została warstwa nawierzchni asfaltowej i oznakowanie dostosowane do nowej infrastruktury rowerowej.

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?