Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego

 • Kwota: 2 928 080,72 zł
  Termin zakończenia robót: 30.09.2020r

  Roboty:

  — poszerzenie jezdni do szerokości pasa ruchu 3,5 m,
  — przebudowa przystanku autobusowego oraz budowa zatoki autobusowej,
  — budowa chodnika,
  — przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Konfederatów Barskich
  — przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  — przebudowa rowów i budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
  — przebudowa istniejącej kanalizacji kablowej wraz z przebudową istniejących kabli telekomunikacyjnych,
  — przebudowa istniejącej linii napowietrznej telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupa,
  — budowa oświetlenia ulicznego,
  — przebudowa istniejących linii kablowych nN i SN.

 • Ulica ZAŁĘSKA

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?