Informacja dot. utrzymania przepustów oraz zjazdów publicznych i indywidualnych przyległych do pasa drogowego ulic miasta Rzeszowa

25 czerwca 2021 Drukuj


Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie informuje, że jako Zarządca dróg zlokalizowanych w granicach miasta Rzeszowa odpowiedzialny jest za budowę, przebudowę, remonty oraz utrzymanie przepustów przeprowadzających wodę pod koroną drogi.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720, 1005) utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Mając na uwadze powyższe przypominamy, że zjazdy i znajdujące się pod nimi przepusty, mimo iż znajdują się w granicach pasa drogowego powinny być drożne oraz utrzymane w należytym stanie technicznym, a obowiązek ten spoczywa na właścicielach posesji do których te zjazdy prowadzą. Ponadto brak należytego utrzymania przepustów zlokalizowanych pod zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, podczas intensywnych opadów deszczu jest przyczyną występowania lokalnych podtopień. Stąd też bardzo ważnym elementem jest utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami, dzięki czemu można uniknąć strat materialnych wynikających z zalewania posesji i znajdujących się na nich zabudowań.

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?