Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej

6 listopada 2023 Drukuj


W miesiącu październiku br. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”.
Wykonawcą PFU jest Firma SWECO Polska Sp. z o.o.
Wartość opracowania – 2 457 540,00 zł
Zakres rzeczowy obejmuje:
 budowa/rozbudowa dwujezdniowych dróg klasy G i GP wraz z budową wiaduktu o łącznej długości ok. 6,6 km., z czego:
a. budowa publicznej dwujezdniowej drogi klasy G
• długość odcinka przeznaczonego do budowy – to ok. 4 187 m,
b. budowa publicznej dwujezdniowej drogi klasy GP
• długość odcinka przeznaczonego do budowy – to ok. 1 929 m,
c. rozbudowa publicznej dwujezdniowej drogi klasy GP
• długość odcinka przeznaczonego do budowy – to ok. 414 m,
d. budowa wiaduktu o długości ok. 304 m
 budowa ronda
 budowa jezdni dodatkowych
 budowa/przebudowa 12-stu skrzyżowań
 budowa zatok autobusowych
 budowa parkingów
 budowa sygnalizacji świetlnej
 budowa chodników
 budowa ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych
 budowa/przebudowa zjazdów
 budowa/przebudowa jezdni dodatkowych, dróg wewnętrznych
 odwodnienie
 oświetlenie, kanał technologiczny
Przewidywany okres realizacji Inwestycji:
PFU – od podpisania umowy 8 miesięcy (19.10.2023 r. – 19.06.2023 r.)
Kolejnym etapem będzie przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje przedmiotową inwestycję.
Dokumentacja projektowa – od podpisania umowy 24 miesiące
Roboty budowlane – od podpisania umowy 36 miesięcy
Przewidywany wartość realizacji inwestycji: ok. 350 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 250,0 mln zł.

Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską ze strefą ekonomiczną Dworzysko pozwoli w pełni skomunikować układ drogowy na północy miasta. Będzie kontynuacją inwestycji wykonanych w ostatnich latach. Ta droga uruchomi tereny inwestycyjne nie tylko w Rzeszowie ale także na terenie aglomeracji Rzeszowskiej, m.in. w gminie Świlcza.

Poniżej załącznik graficzny przedstawiający przebieg planowanej inwestycji.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?