Budowa drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie

18 września 2023 Drukuj


Kontynuowane są już zaawansowane prace przy budowie drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie.
Do chwili obecnej zostały wykonane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonano warstwy konstrukcyjne oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Bł. Karoliny do zjazdu budynku Szkoły Podstawowej. Zakończono prace związane z układaniem krawężników oraz roboty przy budowie konstrukcji nowej jezdni, w tym ułożono warstwy bitumiczne tj. podbudowy i warstwy wiążącej.
Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem nawierzchni na chodnikach. Zaawansowanie robót wynosi ok. 65% wartości umowy.

Wykonawcą robót jest Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
Wartość umowy 6,4 mln zł.

Docelowo zakres inwestycji obejmuje: budowę publicznej drogi gminnej klasy „L” o długości ok. 400,0 m, szerokości jezdni 6,0 m obramowanej krawężnikiem, budowę obustronnego chodnika dla pieszych o szer. 2.0 m oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m. Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji zostanie wykonane oświetlenie uliczne, przebudowa istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją oraz budowa kanału technologicznego.
Przedmiotowy odcinek drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów poprzez budowę nowej jezdni oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę chodników i ścieżki rowerowej.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?