Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od d rogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ

26 października 2023 Drukuj


Trwają roboty budowalne polegające na budowie ul. Welca w Rzeszowie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od d rogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ”.
Do chwili obecnej zostały wykonane roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem terenu oraz rozbiórką krawężników. Obecnie trwają roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, energetycznej i układaniem krawężników.
W najbliższym czasie będą wykonywane roboty związane z budową kanału technologicznego, wykonaniem stabilizacji gruntu pod chodniki i ścieżkę rowerową oraz budową dwóch zatok autobusowych.

Docelowo zakres inwestycji obejmuje budowę niniejszej ulicy na długości 424 m, o szerokości jezdni 7,0 m, budowę obustronnych ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz budowę chodników.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji zostaną wykonane nowe zatoki autobusowe, budowa i przebudowa zjazdów, wykonane oświetlenie uliczne, przebudowa istniejących urządzeń obcych kolidujących z przedmiotową inwestycją oraz budowa kanału technologicznego. Odwodnienie ulicy realizowane będzie poprzez kanalizację deszczową.

Planowany termin realizacji inwestycji to koniec lipca 2024 r.
Wartość inwestycji to 3,7 mln zł.
Wykonawcą robót jest Spółka EUROVIA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?