Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – Etap I

4 sierpnia 2023 Drukuj


Końcem lipca br. Wykonawcy robót tj. Firmie STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie został przekazany plac budowy inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – Etap I”.
Planowana inwestycja drogowa została podzielona na dwa etapy i obejmuje budowę kontynuacji ul. Wołyńskiej do ul. Potokowej (droga KDZ oraz KDL 1).
Obecnie realizowany jest I Etap tej ważnej inwestycji drogowej, który obejmuje budowę odcinka ul. Wołyńskiej (0,4 km) oraz budowę ul. Słoneczny Stok (0,3 km) o łącznej długości ok. 0,7 km.
Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje:
• budowę jezdni o szer. 7m,
• budowę chodników o zmiennej szerokości 1,5 -2,0 m ,
• budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,5m,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę oświetlenia ulicznego
• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
• budowa kanału technologicznego

Ponadto w ramach I etapu zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa obejmująca roboty budowlane na pozostałych odcinkach dróg w ramach Etapu II tj. na ul. Wołyńskiej oraz ul. Potokowej wraz z budową zbiornika retencyjnego na ul. Potokowej.
Dodatkowo na ul. Potokowej zostanie również przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna.
Wartość inwestycji to 14,5 mln zł
Termin wykonania zamówienia: do 16 miesięcy od podpisania umowy
Budowa nowej drogi przyczyni się do poprawy komunikacji w zachodniej części Rzeszowa, a także będzie nią można dojechać do bloków SIM.

Galeria

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?