Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – Etap I

9 lutego 2024 Drukuj


Kontynuowane są prace budowlane przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – Etap I” o łącznej długości ok. 0,7 km.

Wykonawcą robót jest Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Planowana inwestycja drogowa została podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest I Etap tej ważnej inwestycji drogowej, który obejmuje budowę kolejnego odcinka ul. Wołyńskiej o długości ok. 0,4 km oraz budowę ul. Słoneczny Stok o długości ok. 0,3 km.
W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone niezbędne prace przygotowawcze tj. odhumusowanie terenu, geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz wykonanie badań archeologicznych, zgodnie z wydaną opinią Konserwatora Zabytków.
Do chwili obecnej Wykonawca zrealizował prace związane z przebudową gazociągów kopalnianych wysokiego ciśnienia oraz przebudową gazociągów średniego ciśnienia Dn 90mm. Na początkowym odcinku ul. Wołyńskiej wykonano kanalizację deszczową PVC Dn400 wraz z montażem studni.
Wykonano komorę startową do wykonania mikrotunelingu rurami betonowymi Dn 800 pod budowę kanalizacji deszczowej, a w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z jego wykonaniem na długości ok. 270,0 m.
Obecnie kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej na ul. Słoneczny Stok oraz roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne.

Docelowo zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje:

 • budowę jezdni o szer. 7m,
 • budowę chodników o zmiennej szerokości 1,5 -2,0 m ,
 • budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,5m,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
 • budowa kanału technologicznego

Ponadto w ramach I etapu zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa obejmująca roboty budowlane na pozostałych odcinkach dróg w ramach Etapu II tj. na ul. Wołyńskiej oraz ul. Potokowej wraz z budową zbiornika retencyjnego na ul. Potokowej.
Dodatkowo na ul. Potokowej zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna.

Wartość inwestycji to 14,5 mln zł.
Termin wykonania inwestycji planowany jest na koniec listopada 2024 r.

Celem niniejszej inwestycji jest rozwój infrastruktury drogowej w zachodniej części Rzeszowa, poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnych i przedsiębiorstw. Dodatkowo realizacja tej inwestycji umożliwi dojazd do planowanej budowy bloków SIM w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Galeria

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?