24 listopad

Zakończenie inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie”

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Błogosławionej Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie”.Wykonawcą robót była Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 RzeszówWartość robót to kwota – 6,4 mln zł.Termin zakończenia 18.11.2023 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę publicznej drogi gminnej klasy L (lokalna) o długości 0,4 km, […]

17 listopad

Dobiegają końca prace przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV”

Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV”Jest to już następny etap przebudowy i rozbudowy zatok autobusowych, jaki realizuje Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.Realizacja inwestycji realizowana jest w trybie zaprojektuj – wybuduj.Zamówienie realizowane jest wspólne z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Wynagrodzenie całkowite […]

06 listopad

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej

W miesiącu październiku br. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”.Wykonawcą PFU jest Firma SWECO Polska Sp. z o.o.Wartość opracowania – 2 457 540,00 złZakres rzeczowy obejmuje: budowa/rozbudowa dwujezdniowych dróg klasy G […]

03 listopad

Trwają prace przy budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Odrzykońskiej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Żmigrodzkiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Trwają prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Odrzykońskiej. Obecnie wykonano przebudowę linii średniego napięcia, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Zostały ustawione krawężniki oraz wykonano korytowanie pod ścieżkę pieszo – rowerową.Zakres rzeczowy obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej na długości 131,0 m o szerokości 3,5 m. Odwodnienie […]

26 październik

Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od d rogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ

Trwają roboty budowalne polegające na budowie ul. Welca w Rzeszowie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od d rogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ”.Do chwili obecnej zostały wykonane roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem terenu oraz rozbiórką krawężników. Obecnie trwają roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, energetycznej […]

23 październik

Trwają zaawansowane roboty przy rozbudowie publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”

Trwają już zaawansowane prace przy rozbudowie publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II”Wykonawcą robót jest Firma: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.Do chwili obecnej ze względu na istniejące grunty organiczne w podłożu […]

ue-signs  • Utrudnienia drogowe
  • Planowanie trasy
  • Zgłoszenia mieszkańców
  • System parkingowy
?

Legenda

  • Zgłoszenia mieszkańców
  • Wyznacz trasę
  • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?