Budowa oświetlenia przy al. T. Rejtana

Cel budowy:

– posadowienie słupów w środkowym pasie rozdzielającym jezdnie
– pomimo zwiększenia ilości punktów świetlnych uzyskano zmniejszenie mocy zainstalowanej do 47 kW, tj. o 38%

Fot. Tadeusz Poźniak

Kwota:

2 800 000,00 zł